Školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 sbírka (stará vyhláška)
Školení a přezkoušení dle nařízení vlády 194/2022 sbírka (nové nařízení)

! CORONAVIRUS (COVID-19): školení online - formou, více informací na tel. čísle +420 777 697 597 !

Pomohu Vám získat potřebnou kvalifikaci

Dobrý den, vítejte u ATP – Elektro, jmenuji se Tomáš Polcer a pomohu Vám získat i vydat potřebnou kvalifikaci (osvědčení) dle vyhlášky 50/1978 Sbírka
paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do 1 000 i nad 1 000 voltů formou školení a přezkoušení určené pro Vaše zaměstnání či podnikání.

Primárně pořádám školení a zkoušky ve městě Brno – Cejl 467/67 a dle domluvy i ve městech Praha, Ostrava, Jihlava, Plzeň, Olomouc, Karlovy Vary, Ústí nad Labem,
České Budějovice a Hradec Králové.

Také jsem začínal po škole na §5 bez zkušeností, proto každému neznalému nebo nezkušenému rozumím. Nyní vím co tyto vyhlášky, zákony a normy obnáší, jsem revizním technikem po zkouškách u technické inspekce České republiky včetně platného oprávnění vykonávat nejen tuto činnost a připraven Vám předat potřebné informace a zkušenosti pro výše zmíněnou problematiku.

Koho se školení a zkoušky týkají?

Zkrátka všech osob (zaměstnanci, majitelé firem, osvč…) bez rozdílu na vzdělání nebo praxi, které přichází do styku s elektrickým proudem nebo
zařízením (varná konvice, el. rozvaděč, počitač, pojistky, kávovar, žárovka, vrtačka, stroje a podobně) nejen v prostorách určené k podnikání.

Servisní technici

Projektanti elektro

Pracovníci montáže a údržby průmyslových závodů, administrativních center, zdravotnictví

Opraváři elektrických spotřebičů a nářadí

Budoucí revizní technici elektro

Revizní technici elektro – §9

Osoby řídíci činnost na elektrických zařízeních

Obsluha elektrických zařízení

A další

Jak taková zkouška a přezkoušení probíhá?

Nejprve je potřeba správně vybrat vhodnou kvalifikaci včetně zajištění potřebných dokumentů (pomohu Vám) a předběžně navrhnout termín zkoušky pomocí elektronické žádosti ve spodní části webu (lze dopoledne i odpoledne – délka zkoušky je 1 až 2 hod.), popřípadě se na mě můžete obrátit na tel. čísle +420 777 697 597 nebo emailu tomas.polcer@atp-elektro.cz

Po verifikaci elektronické žádosti a uhrazení zálohové faktury za školení a zkoušku Vám poskytnu já nebo kolegyně Tereza Mostovská na Váš email kompletní přípravu ke zkoušce – 2 cvičné testy o 40 otázkách (celkem 80 otázek, zaškrtávání odpovědí formou A-B-C) a seznámení s Vyhláškou 50/1978 Sb. – příprava Vám zabere zhruba 2-3 večery po 120 minutách

Po stanovení finálního termínu zkoušky se dostavíte do naší kanceláře a složíte zkoušku (testy a otázky, které jste se naučili dle poskytnuté přípravy), případná opravná zkouška je možná
ještě v tentýž den

V den zkoušky uděláme veškerou administrativu, ukážeme si různá videa a fotky z praxe a v závěru úspěšně složené zkoušky získáte
platné osvědčení po dobu 3 let

Co dál? Jaké formuláře a kvalifikace se Vás týkají? Na kolik školení a zkouška výjde?

Připravil jsem pro Vás návod: Pět kroků k úspěšnému získání osvědčení (vyhláška č. 50/1978 sb.), tak abyste všemu porozuměli. Pokračujte níže v 5 bodech.

Pět kroků k úspěsnému získání osvědčení

Stůl - vyhláška 50/1978 Sb.

1/5 Přečtěte si o čem vyhláška 50/1978 Sb. je a jaký paragraf můžete získat

Možná Vám pomůže, když budete vědět, že… osoby bez eletrotechnického vzdělání bez praxe jsou §3, 4, (11), osoby s elektrotechnickým vzděláním bez praxe jsou §5, (11) a
osoby s elektrotechnickým vzděláním s praxí v oboru elektro jsou §6, 7, 8, 9, 10, (11).

O čem tahle vyhláška je a k čemu slouží?

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen „kvalifikace“) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen „činnost“), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace
a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem,
a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§3 - Pracovníci seznámení

Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné
ohrožení těmito zařízeními.

Osoby bez elektrotechnického vzdělání

Není vyžadována praxe v el. oboru

Platnost osvědčení se určuje individuálně

§4 - Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Osoby bez elektrotechnického vzdělání

Není vyžadována praxe v el. oboru

Platnost osvědčení se určuje individuálně

§5 - Pracovníci znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.

Platí pro osoby s elektrotech. vzděláním

Není vyžadována praxe v el. oboru

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 6 měsíců
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce

Platí pro osoby s elektrotech. vzděláním

Je vyžadována praxe v el. oboru

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§7 - Pracovníci pro řízení činnosti

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V Vyučení 3 roky
SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 1 rok
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců

Platí pro osoby s elektrotech. vzděláním

Je vyžadována praxe v elektrotech. oboru

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO 6 roků
ÚSO 4 roky
2 roky
Nad 1000 V Vyučení, SO 7 roků
ÚSO 5 roků
3 roky
Na hromosvodech Vyučení 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců

Platí pro osoby s elektrotech. vzděláním

Je vyžadována praxe v elektrotech. oboru

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§9 Pracovníci pro provádění revizí

Činnost Vzdělání Praxe dle objektu třídy
Na elektrických zařízeních Strojů, přístrojů a rozvaděčů Vyučení, SO A 4 roky B 7 roků C
ÚSO A 3 roky B 5 roků C 5 roků
A 2 roky B 3 roky C 3 roky
Do 1000 V včetně hromosvodů Vyučení, SO A 7 roků B 9 roků C  –
ÚSO A 5 roků B 7 roků C 7 roků
A 3 roky B 5 roků C 5 roků
Bez omezení napětí včetně hromosvodů Vyučení, SO A 8 roků B 9 roků C  –
ÚSO A 6 roků B 7 roků C 7 roků
A 4 roky B 5 roků C 5 roků
Na hromosvodech Vyučení, SO A 3 roky B 5 roků C 5 roků
ÚSO, VŠ  A 1 rok B 2 roky C 2 roky

Platí pro osoby s elektrotechnickým vzděláním

Je vyžadována praxe v elektrotechnickém oboru

Zkouška se vykonává u TIČR (technická inspekce České republiky)

Platnost osvědčení je nejdéle 5 roků

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

Platí pro osoby s elektrotech. vzděláním

Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka – §6)

Je vyžadována praxe v elektrotech. oboru

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech

Kvalifikace ve zvláštních případech (učitelé – základní, střední a vysoké školy, pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání…)

Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

Jak správně udělat zápočet praxe v elektrotechnickém oboru?

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montážní, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení

Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle v trvání nejméně jednoho roku

Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí v trvání nejméně jednoho roku

Doba praxe dle vyhlášky 50/1978 Sb. získaná před více než pětiletým
přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou

Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe

Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky

Jaké vzdělání se považuje za ukončené odborné elektrotechnické vzdělání?

Za ukončené odborné elektrotechnické vzdělání se považuje

Číselný znak Název učebního oboru
21-68-2 Důlní elektromentér
26-81-2 Elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 Provozní elektromontér
26-83-2 Elektromechanik
26-85-2 Montér spojových zařízení
26-86-2 Mechanik elektronických zařízení
26-87-2 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 Spojový montér
26-89-2 Spojový mechanik
26-90-2 Mechanik dálkových spojů
26-92-2 Mechanik měřících a regulačních přístrojů
24-20-2 Montér výtahů
Číselný znak Experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
26-87-4,2:01 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2:04 Mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2:04 Mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2:03 Mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2:02 Elektromechanik
26-86-4,2:03 Mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2:02 Mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
28-89-2:08 Spojový mechanik (mechanička)
26-88-2:09 Spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2:02 Důlní elektromontér
Číselný znak Experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2:07 Mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2:06 Montér sdělovacích sítí

Dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

Úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

2/5 Seznamte se s dokumenty a dalšími požadavky, které musíte splňovat

Všechny níže uvedené požadované dokumenty prosím nepodcenit, bez nich Vám nemohu vydat osvědčení.

Požadavek Platí pro paragraf Přílohy ke stažení Poznámky
Elektronická online žádost §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11  – Lze podat telefonicky nebo pomocí online formuláře (viz. níže bod 5/5)
Lékařské potvrzení §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 Stáhnout PDF Formulář si necháte potvrdit u Vašeho doktora (max. 14 dní starý)
Kopie o nejvyšší dosaženém vzdělání §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11  – Na př.: VŠ diplom, maturita, vyuční list
Potvrzení o praxi §6, §7, §8, §9, §10, §11 Stáhnout PDF Formulář si necháte potvrdit od Vašich zaměstnavatelů
Čestné prohlášení o praxi §6, §7, §8, §9, §10, §11 Stáhnout PDF Formulář vyplníte pouze za období aktivní živnosti (OSVČ)
Potvrzení od ministerstva školství V případě, že jste nabili vzdělání v zahraničí – odkaz na web
Naučit se k písemné a ústní zkoušce §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 Dle cvičného testu, který Vám poskytnu na Váš email

3/5 Ověřte své dosavadní znalosti pomoci elektronického testu

Připravil jsem pro Vás všeobecný cvičný test (vyhláška 50 testy) pro přehled dosavadních znalostí.

Jakmile dokončíte test, klikněte na tlačítko odeslat a poté na zobrazit Vaše score.

4/5 Nahlédněte na kolik takové školení a přezkoušení výjde

Platný aktuální ceník pro rok 2019. V případě příjezdu k Vám do firmy – 8 Kč / 1 km (Brno a okolí zdarma).

Paragraf Cena pro 1 účastníka Sleva pro 2 účastníky
Sleva pro 10 účastníků a více Poznámky
§3 1 100 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§4 1 200 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§5 1 400 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§6 1 500 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§6, §7 1 600 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§6, §7, §8 1 800 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
§9 Od 2 900 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny Pro více informací nás kontaktujte
§10 +550 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny Minimálně k §6 a výše
§11 +550 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny
LPS (hromosvody) +250 Kč / osobu 10% z celkové ceny 20% z celkové ceny Minimálně k §5 a výše

5/5 Elektronická žadost ke zkoušce

Navržené termíny a informace nejsou závazné – vše bude upřesněno po tel.

V případě podání žádosti za více uchazečů uveďte do poznámek potřebné info.

  1/3 Všeobecné informace

  Jméno a příjmení

  Email

  Telefonní číslo

  Termín školení / přezkoušení - datum (Po - Pá)

  Termín školení / přezkoušení - čas (08:00 - 17:00)

  Místo pořádání školení a zkoušky

   

  2/3 Žádám o školení / přezkoušení

  o školení / přezkoušení dle §3

  o školení / přezkoušení dle §4

  o školení / přezkoušení dle §4+

  o školení / přezkoušení dle §5

  o školení / přezkoušení dle §6

  o školení / přezkoušení dle §6, 7

  o školení / přezkoušení dle §6, 7, 8

  o školení / přezkoušení dle §10

  o školení / přezkoušení dle §11

  o školení / přezkoušení - hromosvody

  o školení / přezkoušení - nad 1 000 V

   

  3/3 Na závěr

  Poznámky a další dotazy

  Vaše žádost bude překontrolována a potvrzena emailem nebo telefonicky

  , že s odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním veškerých osobních údajů účastníků školení

  Děkujeme a přejeme hezký den