!CORONAVIRUS (COVID-19): školení online - formou, více informací na tel. čísle +420 777 697 597!

Rozdělení paragrafů dle vyhlášky 50/1978 Sbírka

Vyhláška 50/1978 sbírka Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Něco málo o vyhlášce

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen „kvalifikace“) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen „činnost“), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

5 kroků, jak úspěšně získat osvědčení
dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§3-11)

Níže na této stránce naleznete znění vyhlášky 50, pokud se ale chcete dozvědět jak získat osvědčení krok za krokem včetně všech potřebných dokumentů, formulářů a studií, můžete ještě nahlédnout pomocí tlačítka „Chci získat osvědčení“, kde v druhé polovině webu naleznete slíbené informace.

§3 Pracovníci seznámení

Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

§4 Pracovníci poučení

Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 • Osoby bez elektrotechnického vzdělání
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení se určuje individuálně

§5 Pracovníci znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku.

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Není vyžadována praxe na el. zařízeních
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 6 měsíců
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce
 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§7 Pracovníci pro řízení činnosti

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V  Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
Nad 1000 V  Vyučení 3 roky
SO, ÚSO, VŠ 2 roky
Na hromosvodech Zaškolení 1 rok
Vyučení, SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců
 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

Činnost Vzdělání Praxe
Na elektrických zařízeních Do 1000 V  Vyučení, SO 6 roků
ÚSO 4 roky
2 roky
Nad 1000 V Vyučení, SO 7 roků
ÚSO 5 roků
3 roky
Na hromosvodech Vyučení 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců
 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§9 Pracovníci pro provádění revizí

Činnost Vzdělání Praxe dle objektu třídy
Na elektrických zařízeních Strojů, přístrojů a rozvaděčů  Vyučení, SO A 4 roky B 7 roků C
ÚSO A 3 roky B 5 roků C 5 roků
A 2 roky B 3 roky C 3 roky
Do 1000 V včetně hromosvodů  Vyučení, SO A  7 roků  B  9 roků  C  –
ÚSO A  5 roků  B  7 roků  C  7 roků
A  3 roky  B  5 roků  C  5 roků
Bez omezení napětí včetně hromosvodů Vyučení, SO  A  8 roků  B  9 roků  C  –
ÚSO  A  6 roků  B  7 roků  C  7 roků
 A  4 roky  B  5 roků  C  5 roků
Na hromosvodech Vyučení, SO  A 3 roky  B  5 roků  C  5 roků
ÚSO, VŠ  A 1 rok  B  2 roky  C  2 roky
 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka)
 • Zkouška se vykonává u TIČR (technická inspekce České republiky)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 5 roků

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

 • Platí pouze pro osoby s elektrotechnickým vzděláním
 • Je vyžadována praxe na el. zařízeních (viz. tabulka – §6)
 • Podmínkou je mít platné osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně. §6
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech

 • Kvalifikace ve zvláštních případech (učitelé – základní, střední a vysoké školy, pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání…)
 • Platnost osvědčení je nejdéle 3 roky

Odborné vzdělání

 • Za ukončené odborné vzdělání se považuje
Číselný znak Název učebního oboru
21-68-2 Důlní elektromentér
26-81-2 Elektromontér rozvodných zařízení
26-82-2 Provozní elektromontér
26-83-2 Elektromechanik
26-85-2 Montér spojových zařízení
26-86-2 Mechanik elektronických zařízení
26-87-2 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
26-88-2 Spojový montér
26-89-2 Spojový mechanik
26-90-2 Mechanik dálkových spojů
26-92-2 Mechanik měřících a regulačních přístrojů
24-20-2 Montér výtahů
Číselný znak Experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
26-87-4,2:01 Elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
24-53-4,2:04 Mechanik letadlových přístrojů
26-92-4,2:04 Mechanik měřicích a regulačních přístrojů
24-41-4,2:03 Mechanik programově řízených strojů
26-83-4,2:02 Elektromechanik
26-86-4,2:03 Mechanik elektronických zařízení
42-75-4,2:02 Mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
28-89-2:08 Spojový mechanik (mechanička)
26-88-2:09 Spojový mechanik pro spojovací sítě
21-68-4,2:02 Důlní elektromontér
Číselný znak Experimentální tříleté učební obory bez maturity
26-89-2:07 Mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
26-89-2:06 Montér sdělovacích sítí
 • Dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • Úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

Poznámky k dosažené praxi

 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montážní, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení.
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle v trvání nejméně jednoho roku.
 • Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí v trvání nejméně jednoho roku.
 • Doba praxe dle vyhlášky 50/1978 Sb. získaná před více než pětiletým
  přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.
 • Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí. Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe.
 • Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky.

Zdroj

 • zakonyprolidi.cz
 • ticr.eu

Pomůžeme Vám získat osvědčení dle výše zmíněné vyhlášky

 • Více informací krok za krokem naleznete ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.