Jaká bude továrna budoucnosti?
Žijeme v zemi, která je na průmyslu nejvíc závislá ze zemí EU. Využijeme svůj potenciál pro uplatnění Industry 4.0 a budování chytrých továren budoucnosti?

Industry 4.0 patří v poslední době k nejfrekventovanějším tématům při diskuzích o budoucím směřování průmyslu. Tento koncept je synonymem pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Jedná se o revolucí kybernetickou, která zásadním způsobem přináší digitalizaci průmyslu. Je spjata s nejpokročilejšími technologiemi jako jsou průmyslový internet věcí a služeb, generování a zpracování obrovského množství dat (Big data), cloudová řešení, robotizace, využívání počítačové simulace, virtualizace, aditivní výroba (3D tisk), rozšířená realita (Augmented reality) , mobilní internet, dálkový přístup, prediktivní údržba a mnoha dalších při důrazu na maximální zabezpečení proti kyber kriminalitě.

Vše výše uvedené je přímo spojeno s novými obchodními modely, s přímou vazbou na koncového zákazníka a s maximální flexibilitou přizpůsobit se jeho potřebám. Zkrátka od chytrého měření přes chytrou výrobu k chytré továrně obklopené chytrým světem. Pokročilé technologie máme a neustále je dál vyvíjíme. Klíčovým aspektem je revoluce v myšlení lidí, realizace této zásadní změny je pilířem pro masívní a úspěšné nasazování Industry 4.0 v praxi.

Chytrá továrna umožňuje úplné digitální propojení celého výrobního řetězce včetně strojů, výrobních linek, skladů a dodavatelských firem. Počítá se zde s metodami autooptimalizace, autokonfigurace, autodiagnostiky nebo např. strojového vnímání. Na nejnižší úrovni řízení obráběná součástka nebo jiný polotovar komunikuje s výrobním strojem prostřednictvím webového serveru a ten je napojen na vyšší řídicí úroveň.

Úpravy a změny produktů vyžadují neustálou výměnu informací, a komunikace proto probíhají interaktivně a v reálném čase dle požadavků zákazníků. Výroba je flexibilně přizpůsobena datům z internetu. Na výrobní proces je úzce navázáno i okolí, tedy nákup materiálu, skladování, logistika, obchod. Čili mluvíme zde o náhradě klasické hromadné sériové výroby stejných výrobků efektivním zpracováním dílčích individuálních objednávek, ale při zachování stejně nízké ceny.

Společnost ABB v oblasti procesní automatizace reaguje na Industry 4.0 nabídkou širokého portfolia produktů, systémů a služeb sdružených pod integrující platformou informačního a distribuovaného řídicího systému 800xA Industrial IT. Konektivita od jednotlivých inteligentních polních zařízení až po napojení na podnikový informační systém? Sběr a analýza výrobních dat a jejich online prohlížení a archivaci přes plánování, řízení, reportování až po optimalizaci výrobních procesů? Virtualizace, simulace, integrace inteligentních zařízení na jediné platformě? Online kontinuální diagnostika? Odpověď je ano. Těsné propojení a spolupráce lidí, zařízení a systémů.

Zdroj

Z webu „abb-conversations.com“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.